Omegapoint

2013-02-06

Jfokus: Modern Software Development Anti-Patterns

Presentationen som hette Modern Software Development Anti-Patterns kändes lite annorlunda. En rolig och alvarlig, positiv och kritisk allt på samma gång, sådan var Martijn Verburg från jClarity när han pratade om "Mortgage Driven Development", "Conference Driven Delivery", 

Molnet för molnets skull etc. För mig blir Martijn en hjälte som vågar prata om den bistra sidan ut av många projekt som inte blir gjorda i tid, kollegor som inte vill dela med sig av sin kod och kunskap,
arkitekter som gärna vill använda alla möjliga best practices samtidigt, chefer som vill investera i molnsatsning för att det är het just nu.

Martijn tar även med högst intressanta exempel som att PCGen projektet(som han hjälper till med) vars viktigaste class innehåller 141 tusen rader och det är ingenting som de tänker gå ifrån
eftersom det skulle försvåra arbetet med klassen för att man skulle behöva bryta det i så många andra klasser att det skulle minska tydligheten med den och öka växlande mellan classer i eclipse
väldigt mycket. Han garderar sig vidare att en klass som innehåller många vanliga java datatrukturer och liknande samtidigt och lite eller inga domänobjekt är förmodligen mindre bra designade. Ett bra mått på en god design kan vara en sådan sak som att man kan läsa sin egen kod om man vaknar och läser den kl 3 på morgonen. Bilden av att vara en av de mest mänskliga tekniker eller talare på Jfokus syns genom hela presentationen. De som försöker vara absolut bästa tekniker antaligen känner sig träffade av ett eller flera saker som Martijn tog upp lite kritiskt men även de antaligen förlåter Martijn när han mot slutet hisser de som kodar även under föreläsningen, på raster och alla andra tider på dygnet de kan. Jag gillar även uppmaningen att försöka vara lite mer av en allmän bildad utvecklare snarare än försöka kunna alla möjliga tekniker in och ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om Omegapoint

Omegapoint AB är ledande rådgivare och experter inom Systemarkitektur, Säkerhet och IT-ledning.

Twitter uppdateringar

Omegapoints kvitterström:

    Andra Omegapointbloggar