Omegapoint

2013-02-06

Jfokus: HTTP, WebSocket and SPDY


HTTP, WebSocket and SPDY: Evolution of Web Protocols var en klockren presentation om vad som händer efter http 1.1. Simone Bordet från Intalio med kollegan som jag nu efterhand inte hittar något namn pågjorde en djupdykning i de utmaningar som  Http hade 1996 och nu i dags läget. Det är inte nog med att moderna websidor i snitt innehåller 80 subresurser per websida, även varje enskild anrop tar över 50% mer tid. De använder ett flertal grafer som visar exekveringstider för både html 1.0 och 1.1 och en vanlig praxis att använda flera domäner för att åstadkomma prestandavinster men som ökar trafiken och i/o. Simon med kollegan går sen över till fördelar med Websocket och så småningom Spdy (uttalas som spidy).

Både protocol ser lovande ut men spdy kan användas tillsammans med html utan någon extra konfiguration och åtstadkommer stora prestandavinster. Det är också min personliga höjdpunkt i presentationen då det känns som en AHA upplevelse att man kan få 25% snabbare trafik bara genom en konfigurationsändring i HTTP connector för att använda spdy och göra det på några minuter. Prestandavinster är stora men det är svårt att få en grep om exakt hur stora de är. Simone berättar om tidsåtgången på 4 ms med Websocket för en sida som tar 100ms med vanlig HTML 1.1. Kollegan pratar om att Spdy är nästan lika snabb som Websocket och nämner komprimering, multiplex som fördelar samt att headrar som bara behöver skickas första gången när en sida gör många anrop för att hämta all innehåll.

En optimistisk och övertygande presentation avslutas med en överblick över serversupport som är heltäckande även om Tomcats support har en status alfa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om Omegapoint

Omegapoint AB är ledande rådgivare och experter inom Systemarkitektur, Säkerhet och IT-ledning.

Twitter uppdateringar

Omegapoints kvitterström:

    Andra Omegapointbloggar