Omegapoint

2011-10-20

Blog om "ramverk och komplex kod" från OPKoKo v2

Under bloggskrivarstugan på OPKoKo v2 skrev Pierre Sandboge en text om avvägningen mellan enkelheten att ta in ett nytt ramverk i koden och komplexiteten som blir av att ha många ramverk inblandade. Läs den på Pierres blog.

URL: http://sandsv.blogspot.com/2011/10/bara-ett-ramverk-till.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om Omegapoint

Omegapoint AB är ledande rådgivare och experter inom Systemarkitektur, Säkerhet och IT-ledning.

Twitter uppdateringar

Omegapoints kvitterström:

    Andra Omegapointbloggar