Omegapoint

2010-09-22

TelecomCity DevCon10 onsdag 22 september 2010


TelecomCity har ett tämligen väletablerat rykte med sin Catwalk-konferens. Nytt för i år är att de kombinerar affärsspåret med ett utvecklarspår under namnet DevCon10.

"Software Craftman"-spåret: TDD, Refactoring, Clean Code, DDD

Eftersom det tog mig ett tag att ta mig till konferensen på morgonen missade jag större delen av Lasse Koskelas föreläsning om testdriven utveckling. Han hade dock några insiktsfulla slutkommentarer som till exempel påpekandet att TDD "inte förbjuder dig att tänka". Med tanke på hur många missuppfattningar om TDD som cirkulerar så tål sådana saker att upprepas.

TDD-tråden togs upp av Roger Wernersson som gav en väldigt personlig introduktion om refaktorering, enhetstester och ren kod. Genom att basera sin presentation dels på sin personliga resa, och dels på enkla och tydliga exempel lyckades han särskilt väl med att få fram både vikten av och mekanismerna bakom refaktorering. I farten rekommenderade han böckerna"Refactoring" av Martin Fowler och "Head First Design Patterns" (som alternativ till GoF) och Robert Martins (aka Uncle Bob) "Clean Code" - en triologi jag instämmer med.

Min egen presentation av Domain-Driven Design hade ambitionen att både göra ett svep över ämnet och att göra en djupdykning på någon konkret bit. Det intima formatet och en mycket engagerad deltagarskara var säkerligen starkt bidragande till att det föll så pass väl ut. Eloge både till deltagarna som var där och till arrangörerna som lockat dit dem. Även om vi pressade begränsningarna för ventilationssystemet en smula så verkar det som om ingen vare sig somnade eller svimmade av syrebrist.

CI och Maven

Början på eftermiddagen kunde för min del sammanfattas med handfasta råd kring byggen. Jesper Forslund gav handfasta råd kring CI där många var bekanta, men sammanställningarna mycket insiktsfulla. Själv tog jag med mig därifrån en stark rekommendation att satsa ännu hårdare på "continuous deployment". I passet efter gick Anders Hammar  igenom fundamenta i maven och täckte en hel del som jag tror många "nästan kan" - dvs saker man får att funka, men kanske inte har helt koll på varför. För min egen del fick jag lite djupare klarhet i hur de konkreta maven-pluginerna binds in i de olika faserna beroende på hur man konfigurerar maven.

Not Only SQL på guardian.co.uk

Dagens engelska gäst var Matthew Wall från guardian.co.uk som berättade om deras initiativ kring NOSQL. Fascinerande nog handlade det mycket om hur de har en SQL Oracle-databas i mitten och hur de nu omger den med olika alternativa tekniker för att möta nya behov - att låta folk accessa deras media, och att kunna väva in andras data i deras site.

Exempelvis visade han deras REST-API för den som vill accessa deras data och hur detta har gjorts möjligt genom att lägga en Apache Solr som fasad framför Oracle. Inte nog med det - Solr i deras datorhall är bara master till en hel kluster av slav-Solr-instanser som körs i EC2. Åt andra hållet har de ett Micro-App API som gör det möjligt att väva in applikationer i deras site - och det datat går inte ner i Oracle-DBn, utan i en MongoDB-instans.

Sammanfattat verkar det som om de har en Oracle-DB för sitt eget redaktionella material och att det verkar så förbli. Men, samtidigt kompletteras deras system med diverse NOSQL-tekniker och man kan tänka sig att över tid kommer relationsdatabasen att sakta sjunka bakåt i fokus.

Dagen avslutades med en synnerligen avslappnad "öppet forum" diskussion i väntan på att kvällens bankett skulle börja - men då var det dessvärre dags för mig att vända kosan mot hemvändande transport.

Det samlade intrycket är att Thomas Dagsberg, Michael Tiberg och resten av DevCon10-gänget har lyckats med att redan i första instansen skapa en både kvalitativ och trevlig konferens. Det är bara att gratulera.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om Omegapoint

Omegapoint AB är ledande rådgivare och experter inom Systemarkitektur, Säkerhet och IT-ledning.

Twitter uppdateringar

Omegapoints kvitterström:

    Andra Omegapointbloggar